Abel je Adamov in Evin drugi sin. Bil je pastir, njegov zavistni brat Kajn pa ga je ubil, ker je bila Abelova daritev Bogu sprejeta, njegova pa ne. V Novi zavezi je opisan kot 1. mučenec za pravičnost. Abel simbolizira žrtev, ki živi le zato, da bo žrtvovana. Spopad med Abelom in Kajnom se v krščanskem svetu razlaga kot začetek boja človek proti človeku. Abel v hebrejščini pomeni »dih«, kar poudarja kratkost in krhkost njegovega življenja.

Abija je bil judovski kralj, ki je vladal v obdobju stalnih vojn med Izraelom in Judi.

Abner je Savlov sorodnik in poveljnik njegove vojske. Podpiral je Savlovega sina Iš Bošeta v boju proti Davidu za kraljestvo.

Abraham je prvi izraelski očak. Bog ga je izbral za začetnika Izraelovega naroda. Zaradi zaveze, ki jo je sklenil z Bogom, velja za pomembno osebo v judovstvu, krščanstvu in islamu. Postal je zgled popolne vere v Boga. Prvotno se je imenoval Abram, kar pomeni Vzvišeni oče.

Absolom je uporni sin kralja Davida, ki je poskušal očeta vreči s prestola in sam sesti nanj. Ko se je med bitko z Davidovo vojsko z gostimi in dolgimi lasmi ujel med veje mogočnega hrasta, ga je ubil poveljnik Davidove vojske.

Adam je bil prvi človek in Evin mož. Njegovo ime v hebrejščini pomeni »človek«. Bog mu je dal gospodovanje nad vsem svetom. Njegov in Evin prvi greh, od tod imenovani »izvirni greh«, je oropal človeštvo življenja brez trpljenja.

Adonija je četrti Davidov sin in po pričakovanju dedič prestola. Ko je bil za kralja razglašen Salomon, je bil zapostavljen. Kasneje ga je Salomon dal ubiti.

Agab je prerokoval lakoto v času vladanja cesarja Klavdija.

Ahan je prekršil božjo zapoved in obdržal zase del plena iz Jerihe, ki je pripadal Bogu. Njega in njegovo družino so kamenjali do smrti. Bil je prvi od premnogih grešnikov, čigar grehi so se maščevali Izraelcem.

Amnon je najstarejši Davidov sin, ki si je poželel svoje polsestre Tamare in jo posilil. Tamarin pravi brat ga je po dveh letih dal umoriti.

Amon je bil judovski kralj, katerega kratko vladanje se je končalo, ko so ga ubili lastni služabniki.

Amos je pastir in prerok, ki je ostro dregnil v izraelsko javno življenje in bil zaradi tega izobčen iz njega. Njegov glas je glas usode. Imel je pet videnj porazov in opustošenj, ki naj bi doletela Izrael, ker se je njegovo ljudstvo upiralo Bogu.

Anak je velikan in oče velikanov.

Andrej je Petrov brat in eden izmed dvanajsterih apostolov. Najprej je bil učenec Janeza Krstnika, potem pa se je pridružil Jezusu.

Antipa je dal obglaviti Janeza Krstnika, kar je zahtevala njegova pastorka Saloma.

Aron je starejši Mojzesov brat. Bil je zgovornejši od Mojzesa (svojo jezičnost je podkrepil s čudeži, ki jih je počenjala njegova palica, ki se je enkrat spremenila v kačo, spet drugič je vzbrstela in pognala plodove) in je postal govornik Izraelcev ob izhodu iz Egipta. Bil je maziljen za velikega duhovnika in je praoče današnjih duhovnikov.

Avgust je prvi rimski cesar. Med njegovim vladanjem se bil rojen Jezus.

Baltazar je namestnik svojega očeta Nabonida, zadnjega kralja Babilonije. Na neki gostiji se mu je prikazala skrivnostna roka, ki je na steno napisala prerokbo, še isto noč pa je bil umorjen.

Baraba je jetnik, ki ga je Poncij Pilat izpustil na zahtevo množice. Namesto njega je bil križan Jezus.

Barak je Deborina desna roka pri uničenju Kanaancev.

Barnaba so apostoli poimenovali levita Jožefa s Cipra, ker jim je pomagal v težkih trenutkih. Bil je bratranec evangelista Marka in je spremljal sv. Pavla na prvem misijonarskem potovanju. Je eden glavnih oznanjevalcev krščanstva.

Bartimaj je slepi berač iz Jerihe, ki je Jezusa pozdravil kot Davidovega sina, za kar ga je Jezus nagradil tako, da mu je vrnil vid.

Bartolomej je eden izmed dvanajsterih apostolov. Med vsemi apostoli ga je doletela najstrašnejša usoda, saj so ga v Armeniji živega odrli.

Baruh je Jeremijev pisar.

Benjamin je najmlajši izmed dvanajstih Jakobovih sinov. Bil je edini pravi Jožefov brat. Njegova mati Rahela je umrla pri njegovem rojstvu. Benjamin ponavadi pravimo najmlajšemu sinu, ljubljencu. Benjaminov obed ponekod rečejo posebno obilnemu obroku, saj je Jožef na pojedini, ki jo je priredil za svoje brate, velel, naj Benjaminu odkažejo petkrat toliko jedi kot njegovim bratom.

Cefanja je prerok brez dlake na jeziku. Njegov glas je glas črnogleda in maščevalca, ki napoveduje prihod božje jeze.

Dan je peti Jakobov sin.

Daniel je bil prerok, ki ga je kralj Nebukadnezar dal odpeljati v izgnanstvo. Zaradi svojega znanja o vodenju državne uprave in sposobnosti za razlaganje sanj se je priljubil kralju. Kralj Darej ga je vrgel v levjo kletko, a je čudežno preživel.

Darej je perzijski kralj, ki je Daniela vrgel levom.

David je bil pastir, ki je postal največji izraelski kralj. Njegovo vladanje označujejo kot zlato dobo. Porazil je izraelske sovražnike, združil ljudstvo, povečal obseg države in postavil Jeruzalem za politično in versko središče države. Po njem se imenuje Davidova zvezda, »heksagram, šesterokraka zvezda, stari simbol židovstva, ki je od leta 1948 v zastavi Izraela«.

Demetrij je srebrar iz Efeza, ki je nasprotoval Pavlu. Razglašal je, da bo Pavlov evangelij odvrnil ljudi od kupovanja srebrnih kipcev boginje Artemide.

Ela je izraelski kralj, ki je bil po kratkem obdobju vladanja umorjen.

Eli je veliki duhovnik, ki je učil Samuela, ko je bil še otrok. Samuel je postal njegov naslednik.

Elija je izraelski prerok, ki je nasprotoval Ahabu, ko je hotel uveljaviti češčenje Baala, in je javno dokazal, da ta ni pravi bog. Njegovo preroško sporočilo poudarja brezpogojno zvestobo in odgovornost Bogu. Domnevno ni umrl, ampak bil v zračnem vrtincu vzet v nebesa.

Elizej je Elijev učenec in naslednik ter vodilni prerok. Naredil je veliko čudežev za celoten narod in za posameznike (ozdravil gobavosti, napolnil posode z oljem, obudil od mrtvih …).

Eneja je mož, ki je bil zaradi mrtvoudnosti priklenjen na posteljo in ga je ozdravil Peter.

Ezav je Izakov in Rebekin sin, Jakobov brat dvojček. Preziral je svojo pravico prvorojenstva in jo prodal Jakobu za skledo leče (za »to rdeče«, zaradi česar je bil znan tudi kot Edom, kar pomeni »rdeč«). Jakob in Rebeka sta ga ogoljufala za očetov blagoslov.

Ezekiel je bil prerok in duhovnik med babilonskim izgnanstvom, ki je napovedal padec Jeruzalema, govoril pa je tudi o Mesijevem prihodu.

Feliks je krut in podkupljiv rimski oblastnik, ki je sodil Pavlu in ga za dve leti zaprl.

Filip je eden izmed dvanajsterih apostolov.

Gabrielje eden izmed nadangelov. V svetem pismu se je štirikrat prikazal kot božji poslanec, vsako prikazovanje je povezano z Mesijevim prihodom.

Gad je najstarejši Jakobov sin izmed tistih, ki jih je rodila Leina dekla Zilpa.

Goljat je velikan iz Gata v času kralja Savla. Bil je junak filistejske vojske in je izzival Izraelce. Mladi David je sprejel izziv, mu s fračo vrgel kamen in ga ubil.

Habakuk je mali prerok iz časa, ko so Babilonci zavzeli Judovsko deželo. Pozival je k obsodbi Judovske pokvarjenosti, Izraelce pa svaril, naj bodo zvesti Bogu.

Ham je drugi Noetov sin, ki je videl svojega očeta pijanega in golega ležati v šotoru. Noe je bil besen in je preklel Hamove potomce.

Henoh je sedmi Adamov sin, ki je bil podobno kot Elija vzet v nebo.

Herod je cesarjev namestnik v Galileji in kralj Judeje, ki je poslal modrece, da bi našli dete Jezusa, ter zaukazal pomor vseh otrok do drugega leta starosti.

Hur je Mojzesov pomočnik, ki je skupaj z Aronom med bitko z Amalečani podpiral Mojzesove roke, da so Izraelci zmagali.

Isahar je Jakobov in Lein sin, ki je slovel po živalski moči.

Izaija je prerok, ki je napovedal, da bodo Asirci porazili Izrael, in svaril pred grešnostjo, ki jo je videl med Izraelci.

Izak je Abrahamov in Sarin sin. V njem se je izpolnila božja obljuba Sari, da bo rodila sina, po katerem bo potrjena večna zaveza. Bog je preizkušal Abrahamovo vero, ko mu je rekel, naj daruje sina Izaka. Abraham ga je že hotel ubiti, vendar je posegel Bog in mu naročil, naj daruje ovna namesto Izaka.

Izmael je Abrahamov in Hagarin (egiptovska priležnica) sin. Čeprav je Abrahamova ljubosumna žena Sara pregnala Izmaela in Hagaro, je Bog obljubil, da bo iz Izmaela izšel velik narod.

Izrael kar pomeni »bojuje se z Bogom«, je Bog imenoval izraelskega očaka Jakoba.

Jafet je tretji Noetov sin.

Jakob 1 je Izakov in Rebekin sin, Ezavov brat dvojček. Od slednjega je za skledo leče kupil pravico prvorojenstva in kasneje z goljufijo dobil tudi očetov blagoslov. Njegovi dvanajsteri sinovi so bili začetniki dvanajsterih izraelovih rodov.
2 je Janezov brat in eden izmed dvanajsterih apostolov. Bil je med Jezusovimi najbližjimi prijatelji. Kristjanom je pomagal zavzeti Španijo, njegov emblem pa je školjka.

Janez 1 je Jakobov brat, Zebedejev sin, in eden izmed dvanajsterih apostolov. Bil je dober Jezusov prijatelj in je napisal evangelij po Janezu. Navzoč je bil ob spremenitvi na gori in v Getsemaniju.
2 je evangelist Janez Krstnik je Zaharijev in Elizabetin sin ter prerok, ki ga je Bog poslal, da pripravi Izraelce na prihod odrešenika. Znan je po strogem načinu življenja. Ljudi je pozival h kesanju. Herod Antipa ga je dal obglaviti.

Jazon je kristjan iz Soluna, pri katerem sta stanovala Pavel in Sila. Njegov dom je napadla protikrščanska drhal.

Jefte je vojvoda, ki je Bogu obljubil, da bo ob zmagi daroval v žgalno daritev bitje, ki mu bo po vrnitvi prvo prišlo naproti. To je bila njegova hči edinka. Ta je pred žrtvovanjem v gorah objokovala svoje devištvo. Odtlej Izraelske hčere štiri dni v letu objokujejo Jeftejevo hčer.

Jeremija je prerok, ki izhaja iz odlične duhovniške družine. Napovedal je padec Jeruzalema in 70 let babilonskega izgnanstva. Pogosto so ga preganjali, zato je večkrat obupaval, a nikoli do konca obupal. Črnogledost in preganjanje sta ga gnali v skrajni obup, od koder izraz jeremijada.

Jese je Davidov oče in Adamov potomec. Bil je bogat kmet v Betlehemu in postal prednik Davidove kraljevske in mesijanske rodovine in končno Jezusa.

Jezus je učlovečeni božji sin in odrešenik. Njegova mati je devica Marija. Rojen je bil v Betlehemu v Judeji, večino svojega življenja pa je preživel v Galileji. Umrl je, da bi človeštvo odrešil greha.

Jitro je Mojzesov tast, ki je med izhodom iz Egipta varoval Mojzesovo ženo in sinova.

Job je postal predmet merjenja moči med Bogom in satanom in je utrpel nerazložljivo trpljenje. Svoje bolečine je prenašal z vero v Boga, zaradi česar je dobil nazaj vse, kar je izgubil.

Joel 1 je Samuelov sin, ki jr postal sodnik. Zaradi njegove podkupljivosti so Izraelci zahtevali kralja.
2 je prerok, ki je nadlogo s kobilicami razlagal kot božje svarilo.

Jona je prerok, ki je poskušal pobegniti pred božjim klicem, ko je Bog hotel rešiti mesto Ninive. Jona se je vkrcal na ladjo. Ko je Bog poslal hudo nevihto, je priznal svoj beg mornarjem in vrgli so ga z ladje. Čudežno je preživel v telesu velike ribe.

Jonatan je najstarejši Savlov sin in dober Davidov prijatelj. Ko se je Savel zarotil proti Davidu, se je Jonatan zavzel zanj in ga posvaril, da ga hoče njegov oče ubiti. Jonatan in njegovi bratje so skupaj z očetom umrli v zadnji Savlovi bitki s Filistejci.

Jošija je Amonov sin in judovski kralj, ki je uvedel veliko verskih reform, našel knjigo postave in obnovil zavezo z Bogom. Proti božji volji je napadel Egipčane in bil ubit v boju.

Jozue je Mojzesov naslednik. Po izhodu iz Egipta je vodil drugi rod Izraelcev čez Jordan v Kanaan. Bojeval se je in utrdil položaj Izraelcev v obljubljeni deželi.

Jožef 1 je Jakobov najljubši sin, ki ga je rodila Rahela. Zavistni bratje so ga kot sužnja prodali v Egipt. Tu si je pridobil ugled pri faraonu, ko mu je razložil sanje. Egipt je rešil hude lakote, prav tako pa tudi svojo družino.
2 je tesar in Marijin mož. Angel mu je razodel Marijino deviško spočetje.

Juda je Jakobov sin in eden izmed dvanajsterih apostolov. Znan je bil tudi pod imenom Tadej.

Juda Iškarijot je eden izmed dvanajsterih apostolov. Med apostoli je bil odgovoren za denar in je za trideset srebrnikov izdal Jezusa. Nazadnje se je obesil. Julij je bil obtožen, da je vzel Pavla na ladjo in ga spravil v Rim.

Just je Pavlov gostitelj v Korintu. Kajn je Adamov in evin prvorojenec. Bil je poljedelec. Ker Bog njegove daritve ni sprejel, je postal zavisten svojemu bratu Abelu in ga ubil.

Kajfa je veliki duhovnik v Jeruzalemu. Med njegovim službovanjem so sodili Jezusu.

Kaleb je Jozuetov prijatelj. Oba sta kot edina odrasla pripadnika rodu, ki je zapustil Egipt, prišla v obljubljeno deželo.

Klavdij je rimski cesar, ki je zaradi upora veliko Judov izgnal iz Rima.

Kleopa je eden od učencev, ki sta po križanju potovala v Emavs in se pogovarjala o izrednih čudežih. Na poti se jima je pridružil Jezus, ki pa ga sta spoznala šele po lomljenju kruha.

Kornelij je pobožen stotnik, ki je ubogal glas angela iz sna in poslal po Petra, da bi prišel oznanjat v Cezarejo.

Laban je Nahorjev vnuk, Rebekin brat ter Rahelin in Lein oče. Z goljufijo je dal Jakobu za ženo Leo, čeprav mu je v zameno za sedem let dela obljubil Rahelo. Potem je prisilil Jakoba, da mu je za Rahelo delal naslednjih sedem let.

Lazar je Martin in Marijin brat, ki je umrl, Jezus pa ga je obudil od mrtvih.

Levi je Jakobov in Lein sin, ki se je okrutno maščeval za posilstvo svoje sestre Dine.

Lot je Haranov sin in abrahamov nečak. Naselil se je v grešni Sodomi. Ko se je Bog odločil uničiti mesto, je Lotu in njegovi družini dovolil pobegniti. Lot je s svojima hčerama živel v votlini. Bali sta se, da se ne bosta poročili, zato sta ga zapeljali, ko je bil pijan. Vsaka je rodila po enega sina.

Luka je zdravnik, evangelist in svetnik. Skupaj z Markom je spremljal Pavla na misijonskih potovanjih.

Malahija je prerok.

Manase je Jožefov sin, ki ga je Jakob posvojil in je postal začetnik enega izmed izraelovih rodov.

Marko je evangelist. Pavla in Barnaba je spremljal na prvem misijonskem potovanju.

Matej 1 je bil cestninar v Kafarnaumu in eden izmed dvanajsterih apostolov.
2 je evangelist in svetnik.

Matija je eden od dveh kandidatov (uspešnejši), ki naj bi zasedla mesto med dvanajsterimi apostoli, potem ko je Juda Iškarijot izdal Jezusa. Med njim in Jožefom Barsabo je žreb izbral njega.

Melkizedek je duhovnik in kralj Salema, ki je blagoslovil Abrahama in za nagrado dobil desetino vojnega plena. Postal je simbol samonikle moči.

Mešah je Danielov prijatelj, ki ni hotel prenehati častiti Boga. Na Nebukadnesarjev ukaz so ga vrgli v razbeljeno peč.

Metuzalem je mož s kopjem in sinonim za dolgoživost. Živel je kar 969 let.

Mihej je prerok, ki je obsojal pregreho, materializem in razkroj družinskega življenja.

Mojzes je sin zakoncev iz Levijevega rodu, vendar vzgojen na faraonovem dvoru. Postal je največji izraelski voditelj in prerok. Pod božjim vodstvom je izpeljal Izraelce iz egiptovske sužnosti, na gori Sinaj sprejel božjo postavo in končno popeljal ljudstvo v obljubljeno deželo.

Naaman je poveljnik sirske vojske, ki ga je prerok Elizej ozdravil gobavosti tako, da mu je naročil, naj se sedemkrat umije v Jordanu.

Nabal je bogat, a surov možak, ki je neprijazno sprejel Davidove mladeniče. David ga je zato sklenil umoriti. Njegova žena Abigajila je preprečila krvavi pokol, a je Nabala čez nekaj dni ubil sam Bog, David pa se je oženil z Abigajilo.

Nahor je Terahov sin in Abrahamov brat. Poročil se je z nečakinjo Milko. Njegova vnukinja je bila Rebeka, ki je postala Izakova žena.

Natan je prerok na Davidovem dvoru. Kralju je očital nečistovanje z Batšebo. Napovedal je, da bo Davidova dinastija večna.

Nebukadnesar je babilonski kralj, ki je zavzel Jeruzalem in odpeljal ljudstvo v izganstvo. Bil je močan in uspešen voditelj, ki je Babilon naredil za mogočno mesto s palačami, templji in slavnimi visečimi vrtovi.

Nehemija je v Jeruzalemu uvedel božjo postavo in preprečeval oddaljevanje od nje.

Nikodem je farizej, ki je najprej oporekal Jezusovi oblasti, kasneje pa postal njegov privrženec. Pomagal je pripraviti Jezusovo telo za pogreb.

Noe je deveti Adamov potomec. Bog je njega in njegovo družino obvaroval pred velikim potopom, tako da mu je naročil, naj zgradi ladjo.

Onan je kljuboval očetovemu ukazu, naj naredi otroke Tamari, ženi svojega rajnega brata. Po tem, kako se je izogibal svoji dolžnosti in odmetaval seme, se imenuje izraz onanirati. Bog ga je za to ubil.

Ozej je prerok, ki je deloval v severnem kraljestvu.

Pavel je farizej, preganjalec prve cerkve, ki se je na poti v Damask spreobrnil. Postal je prvi misionar.

Peter je Andrejev brat in ribič iz Galileje ter eden izmed dvanajsterih apostolov. Čeprav je bil izbran za voditelja, je med sojenjem Jezusa trikrat zatajil. Pozneje je vodil prvo cerkev. Po izročilu naj bi bil med Neronovim preganjanjem križan v rimu z glavo navdol.

Poncij Pilat je cesarjev namestnik v Judeji, ki je Jezusa obsodil na smrt, čeprav je vedel, da je nedolžen.

Potifar je egiptovski uradnik in faraonov stražar, ki je Jožefa kupil kot sužnja. Čeprav je vedel za njegove talente, ga je vrgel v ječo, ker ga je njegova žena lažno otožila.

Rafael je angel, ki bil poslan, da ozdravi Tobita slepote ter osvobodi Saro zlega duha Asmodeja, ki je pomoril vse njene može.

Ruben je najstarejši Jakobov in Lein sin. Brate je prepričal, naj Jožefa ne ubijejo, pozneje pa je menil, da je bila lakota posledica njihovega slabega ravnanja z njim. Pravico prvorojenstva je izgubil, ker je nečistoval z očetovo priležnico.

Salomon je Davidov sin ter tretji izraelski kralj. Med njegovim vladanjem je Izrael cvetel. Za središče bogoslužja je postavil tempelj. Slaven je bil zaradi svoje modrosti.

Samson je sodnik. Zaradi dolgih las je bil izredno močan. Zaljubil se je v Dalilo, a ga je izdala. Ostrigla mu je lase in ga izročila Filistejcem. Maščeval se je tako, da je podrl podporna stebra v filistejskem templju, zaradi česar so umrli vsi v njem, tudi sam.

Samuel je Elkanajev in Anin sin, prerok in zadnji sodnik. Sicer je svaril ljudstvo pred slabimi stranmi monarhije, bendar kljub temu mazilil Savla in pozneje Davida za izraelska kralja.

Savel je bil izbran za prvega izraelskega kralja, ker je bil zelo sposoben voditelj. Vladanje je začel uspešno, potem pa bil nepokoren Bogu, da ga je ta potem zavrnil kot kralja. Umrl je v bitki s Filistejci. Sem je najstarejši Noetov sin.

Set je Adamov in Evin tretji sin.

Sila je zgodnjekrščanski voditelj, ki je bil izbran, da spremlja Pavla na drugem misijonskem potovanju.

Simeon je drugi Jakobov in Lein sin. Jožef ga je obdržal v Egiptu v zagotovilo, da se bodo bratje vrnili.

Simon je pomagal Jezusu nositi križ, v kar so ga prisilili vojaki.

Sofonija je prerok, ki je bil prepričan, da je kazen božje jeze neizogibna, a tudi, da bo Davidova hiša preživela.

Štefan je diakon v prvi cerkvi. Judje so ga kamenjali do smrti in postal je prvi krščanski mučenec.

Teofil je prijatelja apostola Luka.

Terah je Abrahamov oče.

Tiberij je rimski cesar, ki je vladal med Jezusovim javnim delovanjem.

Timotej je Pavlov prijatelj in spremljevalec na potovanjih.

Tit je grški kristjan in Pavlov spremljevalec na njegovem drugem dolgem potovanju. Pavel se je uprl, da bi obrezali Tita in ta je postal poosebljenje Pavlove odločitve, da krščansko vero razširi tudi med pogani.

Tobija je judovski ujetnik v Ninivah, ki se je posvetil temu, da je nezakonito pomagal svojim sojetnikom. Neke noči mi je padlo na oči lastovičje blato in je oslepel za 8 let.

Tomaž je eden izmed dvanajsterih apostolov. V Jezusovo vstajenje od mrtvih ni verjel, dokler ni videl Jezusovih ran in položil prsta vanje.

Urija je Batšebin mož, ki ga je dal kralj David ubiti, ker je Batšeba nosila njegovega otroka.

Zabulon je Jakobov in Lein sin.

Zaharija 1 je prerok in duhovnik, ki jd poskušal obnoviti vero v obupanem in brezvoljnem judovskem ljudstvu. Napovedal je Mesija, ki bo prinesel mir.
2 je duhovnik in oče Janeza Krstnika, ki je dvomil o angelovem sporočilu, da se mu bo rodil sin. Zaradi tega dvoma je ostal do sinovega rojstva nem.

Zahej je goljufivi cestninar iz Jerihe, ki je postal Jezusov učenec.

Zebedej je oče apostolov Jakoba in Janeza. Njegova žena Saloma je skušala svojim sinovom zagotoviti posebno mesto v nebesih, vendar je bila za to karana. Je ena izmed žensk, ki so bile ob križanju pod križem.

3.9
30 glasov
 
Za komentiranje se prijavite.